Εκπαιδευση

Η ΤΕΧΝΟΜΕΠ διαθέτει στις εγκαταστάσεις της Κέντρο Εκπαίδευσης και Προετοιμασίας για την πιστοποίηση τεχνιτών (ηλεκτροσυγκολλητών, ελασματουργών, σωληνουργών, χειριστών εργαλειομηχανών κ.α.).

Εκπαιδεύουμε και πιστοποιούμε μεγάλο ποσοστό των τεχνιτών στην Ελλάδα, είτε με Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ή με Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Η εκπαίδευση γίνεται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της ΤΕΧΝΟΜΕΠ αλλά μπορούν να γίνουν και στις εγκαταστάσεις της εκάστοτε εταιρίας που επιθυμεί να εκπαιδεύσει και να πιστοποιήσει το προσωπικό της.

Οι πιστοποιήσεις δίνονται από τρίτους φορείς. Αναλαμβάνουμε να εκπαιδεύσουμε και να πιστοποιήσουμε νέους ανειδίκευτους τεχνίτες και τους καλύτερους εξ αυτών τους προωθούμε σε μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.