ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ

ΒΙ.ΠΑ.ΣΧΙΣΤΟΥ – Ο.Τ. 11 – ΟΔΟΣ 3 – ΑΡ. 1111 – Τ.Θ. 3118

Τ.Κ. 18863
ΤΗΛ. 2104632564 – ΦΑΞ 2104621284