η επιχειρηση

Βασική δραστηριότητα της εταιρείας TECHNOMEP είναι οι Μηχανολογικές – Μηχανουργικές εργασίες. Έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερη δραστηριότητα στους τομείς των μεταλλικών κατασκευών, των βαρέων μεταλλικών επιφανειών, των αμυντικών εξοπλισμών και κυρίως στις συγκολλήσεις παντός τύπου. Οι κλάδοι που αναφερόμαστε είναι ναυτιλία, βιομηχανία, σιδηρόδρομος, ενέργεια και αμυντική βιομηχανία.

Διασφαλίζουμε το ποιοτικό αποτέλεσμα των εργασιών, με το εμπειρότατο εργατοτεχνικό μας προσωπικό και τους πιστοποιημένους επιθεωρητές μας, σε μη καταστρεπτικές μεθόδους. Διαθέτουμε έμπειρους πιστοποιημένους επιθεωρητές κατά EN ISO 9712 και κατά τα αμερικάνικα πρότυπα, εμπειρογνώμονες και πιστοποιημένο εργατικό προσωπικό. Αναλαμβάνουμε επιθεωρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα παραπάνω πεδία με την ανάλογη έκδοση δελτίων αναφοράς ελέγχων.